کد آگهی
1093
تاریخ انتشار1400-07-22
مزایده گذاربهره برداری قطار شهری مشهد
عنوان آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند
شرح آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند مستعمل مازاد شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد به مقدار 13 دستگاه
دریافت اسناد1400-08-13
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسبهره برداری قطار شهری مشهد
توضیحات