کد آگهی
1183
تاریخ انتشار1400-08-17
مزایده گذاربهره برداری قطار شهری مشهد
عنوان آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند
شرح آگهیمزایده فروش نمایشگر لمسی هوشمند مستعمل مازاد به مقدار 13 دستگاه
دریافت اسناد1400-09-04
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحات