کد آگهی
437
تاریخ انتشار1400-03-01
مزایده گذارمجتمع فولاد گیلان
عنوان آگهیمزایده فروش شیت تایل
شرح آگهیمزایده فروش شیت تایل های 6 متری به تعداد 310 عدد در مجتمع گیلان
دریافت اسناد1400-03-06
شماره تماس
استانگیلان
آدرسرشت-شهر صنعتی انتهای فاز دوم-مجتمع فولاد گیلان-دبیرخانه
توضیحات