کد آگهی
805
تاریخ انتشار1400-05-16
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده فروش تعداد 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده فروش تعداد 12 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی واقع در سطح شهر
دریافت اسناد1400-05-26
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه سازمان - واقع در پارک معلم خ غلامرضا محمدی
توضیحات