کد آگهی
1200
تاریخ انتشار1400-08-22
مزایده گذاراوقف و امور خیریه شهرستان دماوند
عنوان آگهیمزایده فروش تعدادی از رقبات
شرح آگهیمزایده فروش تعدادی از رقبات موقوفات عرصه و اعیان وقف تجری و واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس76322667 - 76322267
استانتهران
آدرسدماوند - جاده کمربندی - اداره اوقف و امور خیریه شهرستان دماوند
توضیحات