کد آگهی
311
تاریخ انتشار1400-02-08
مزایده گذارموسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
عنوان آگهیمزایده فروش تراکت های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده فروش تراکت های تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسکیلومتر 14 اتوبان تهران کرج-جنب مترو ایران خودرو-درب 21
توضیحات