کد آگهی
416
تاریخ انتشار1400-02-28
مزایده گذاراجرای احکام شعبه 23 دادگـاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
عنوان آگهیمزایده سه تابلو
شرح آگهیمزایده سه تابلو در ابعاد 180 در 220 سانتیمتر
دریافت اسناد1400-03-17
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات