کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-03
مزایده گذارسیما ومنظر وفضای سبز شهری شهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده سازه های تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده سازه های تبلیغاتی درسطح شهر به کانون ها و شرکتهای واجد صلاحیت و تعدادی دکه /بوفه 1.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 3 واقع در نقاط مختلف سطح شهر 2.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 4واقع در نقاط مختلف سطح شهر 3.بوفه کوهستان واقع در کمربندی آبیدر 4.بوفه شماره 6واقع در پارک امیریه 5.بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی واقع در میدان جهاد
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس08733157180
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttp://www.e-sanandaj.ir
http://www.setadiran.ir