کد آگهی
430
تاریخ انتشار1400-02-30
مزایده گذارشهرداری سنندج
عنوان آگهیمزایده سازه تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده سازه تبلیغاتی درسطح شهر و تعدادی دکه / بوفه 1.رستوران سیرانگاه واقع در پارک امیریه 2.بوفه کوهستان واقع در کمربندی آبیدر 3.بوفه شماره 6 واقع در پارک امیریه 4.بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی واقع در میدان جهاد 5.دکه شماره 1 واقع در پارک کودک 6.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 3 واقع در نقاط مختلف سطح شهر 7.اجاره باکس تبلیغاتی شماره 4 واقع در نقاط مختلف سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-01
شماره تماس08733157180
استانکردستان
آدرس
توضیحاتhttp://www.e-sanandaj.ir----www.setadiran.ir