کد آگهی
918
تاریخ انتشار1400-06-10
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
عنوان آگهیمزایده ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده ساخت و بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی 50 نقطه از سطح شهر رشت
دریافت اسناد1400-06-21
شماره تماس013-33334008
استانگیلان
آدرساستان گیلان-رشت-میدان فرهنگ-خ پرستار-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت
توضیحات