کد آگهی
1227
تاریخ انتشار1400-08-26
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمزایده ساخت، نصب، نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده ساخت، نصب، نگهداری و بهره برداری از 11 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در محور آزاد راه تهران-کرج-قزوین
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس
استانالبرز
آدرس
توضیحات