کد آگهی
1039
تاریخ انتشار1400-07-10
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
عنوان آگهیمزایده ساخت،نصب و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده ساخت،نصب و بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی در استان مرکزی
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمرکزی
آدرس
توضیحات