کد آگهی
219
تاریخ انتشار1400-01-28
مزایده گذارشهرداری جویبار
عنوان آگهیمزایده بیلبورد استند و استرابورد تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده بیلبورد استند و استرابورد تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-12
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات