کد آگهی
358
تاریخ انتشار1400-02-18
مزایده گذارحمل و نقل همگانی کمالشهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری یک دستگاه تابلو
شرح آگهیمزایده بهره برداری یک دستگاه تابلو چهاروجهی گردان
دریافت اسناد1400-02-28
شماره تماس026-43726314
استانالبرز
آدرسکمالشهر-بلوار شهید بهشتی-بین ظفر 14 و ظفر 14/1
توضیحات