کد آگهی
982
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذارتهران گسترش
عنوان آگهیمزایده بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-24
شماره تماس021-88109217
استانتهران
آدرستهران-میدان ارژانیتن-خ خالد اسلامبولی-کوچه پنجم-پلاک 24-طبقه چهارم-معاونت فنی
توضیحات