کد آگهی
1108
تاریخ انتشار1400-07-26
مزایده گذارشهرداری ارومیه
عنوان آگهیمزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر
شرح آگهیمزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده
دریافت اسناد1400-08-08
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات