کد آگهی
1172
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارشهرداری ارومیه
عنوان آگهیمزایده بهره برداری تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابرپیاده
دریافت اسناد1400-08-24
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات