کد آگهی
418
تاریخ انتشار1400-02-28
مزایده گذارپایانه های مسافربری شهرداری اصفحان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی سطح خارجی پل عابر پیاده
دریافت اسناد1400-03-08
شماره تماس34399983
استاناصفهان
آدرسخ کاوه-خ شهید عادل پور-بعد از چهارراه عارف--پلاک92-دبیرخانه سازمان
توضیحات