کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-12
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از 3 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از 3 عدد تابلوی تبلیغاتی و 42 عدد از استندهای سطح شهر
دریافت اسناد1399-12-25
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرس
توضیحات