کد آگهی
908
تاریخ انتشار1400-06-08
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از: 1-فضایی جهت راه اندازی کلینیک خدماتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از: 1-فضایی جهت راه اندازی کلینیک خدماتی درمانی به همراه تبلیغات داخلی 2-سالن تنیس خاکی شماره 2 به همراه تبلیغات داخلی 3-سالن چند منظوره شمالغرب به انظمام سایر متعلقات اهن به همراه تبلیغات داخلی
دریافت اسناد1400-06-16
شماره تماس021-41934 02126216300 02123079147
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات