کد آگهی
1243
تاریخ انتشار1400-08-29
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از 11 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از 11 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس026-34184000
استانالبرز
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات