کد آگهی
1159
تاریخ انتشار1400-08-15
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفحان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی دونمایه
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس031-34487753-4
استاناصفهان
آدرساصفهان-میدان قدس-خ لاله-مقابل ترمینال باقوشخانه-خ طبیب اصفهانی-جنب کمیته شهروندی-امور درامد سازمان
توضیحات