کد آگهی
329
تاریخ انتشار1400-02-12
مزایده گذارحمل و نقل همگانی شهرداری کمالشهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلو سه وجهی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلو سه وجهی
دریافت اسناد1400-02-29
شماره تماس026-34726314
استانالبرز
آدرسکمالشهر-بلوار شهید بهشتی-ظفر 14/1
توضیحات