کد آگهی
238
تاریخ انتشار1400-01-30
مزایده گذارحمل و نقل همگانی کمالشهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلو سه وجهی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از یک دستگاه تابلو سه وجهی واقع در ضلع جنوبی شهرک بهارستان
دریافت اسناد1400-02-09
شماره تماس
استانالبرز
آدرسکمالشهر-بلوار شهید بهشتی-ظفر 14/1
توضیحات