کد آگهی
1109
تاریخ انتشار1400-07-26
مزایده گذارشهرداری مشهد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از فضای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتhttps://www.rrk.ir --- http://ets.mashhad.ir