کد آگهی
687
تاریخ انتشار1400-04-20
مزایده گذارتوسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
دریافت اسناد1400-04-27
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://tanavar.ir---www.setadiran.ir