کد آگهی
466
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس38214921 38214920
استانهمدان
آدرسهمدان-میدان رسالت-ابتدای بلوار ولایت-سازمان معاونت خدمات شهری-طبقه دوم-دبیرخانه
توضیحات