کد آگهی
262
تاریخ انتشار1400-02-02
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از جایگاه های تبلیغاتی جهت انتخاب ریاست جمهوری و شورای شهر اسلامی خرم اباد
دریافت اسناد1400-02-12
شماره تماس
استانلرستان
آدرسدبیرخانه به نشانی ساحلی حد فاصل پل پیوستی به پل شهدا
توضیحات