کد آگهی
976
تاریخ انتشار1400-06-20
مزایده گذارشهرداری شاهین شهر
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تعداد پنجاه عدد تابلوی تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تعداد پنجاه عدد تابلوی تبلیغاتی با ابعاد 4*3(استرابورد) در قالب اجاره بها
دریافت اسناد
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسواحد حسابداری شهرداری شاهین شهر واقع در شاهین شهر - بلوار امام خمینی (ره) - میدان فاطمیه
توضیحاتhttps://www.shaahinshahr.com