کد آگهی
708
تاریخ انتشار1400-04-26
مزایده گذارزیباسازی شهرداری قم
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تعدادی سازه تبلیغاتی لایت باکس
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس37701512-025 داخلی304
استانقم
آدرسخ اذر-کوچه شماره 25-ساختمان زیباسازی-اداره حقوقی و امور پیمانها
توضیحات