کد آگهی
1311
تاریخ انتشار1400-09-10
مزایده گذارشهرداری محمدیه
عنوان آگهیمزایده : بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : بهره برداری از تابلو های تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-09-22
شماره تماس02832562700
استانقزوین
آدرسقزوین-شهر محمدیه-بلوار امام حسین شهرداری محمدیه
توضیحاتwww.setadiran.ir