کد آگهی
725
تاریخ انتشار1400-04-29
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محروهای استان خوزستان
دریافت اسناد1400-04-31
شماره تماس061-34431083-5 061-33338641 داخلی 197
استانخوزستان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات