کد آگهی
502
تاریخ انتشار1400-03-11
مزایده گذارشهرداری لامرد
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری لامرد
توضیحات