کد آگهی
468
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارشهرداری محمدیه
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان به مساحت 782/25 مترمربع
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس021-41934 021-85193768 - 88969737 02832562700
استانقزوین
آدرساستان قزوین-شهر محمدیه-بلوار امام حسین-شهرداری محمدیه
توضیحات