کد آگهی
794
تاریخ انتشار1400-05-09
مزایده گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی محورهای استان خوزستان در محور منتهی به مرکز استان
دریافت اسناد1400-05-13
شماره تماس061-34431083-5
استانخوزستان
آدرساهواز شهرک صنعتی شماره 1 ساختمان فنی و مهندسی واحد 19
توضیحاتhttps://www.rmto.ir