کد آگهی
1080
تاریخ انتشار1400-07-20
مزایده گذارفرودگاه های استان خراسان رضوی
عنوان آگهیمزایده بهره برداری از اماکن و محل های قابل واگذاری...
شرح آگهیمزایده بهره برداری از اماکن و محل های قابل واگذاری در فرودگاه بین المللی مشهد 1.بهره برداری از پارکینگ های وسائط نقلیه ، راهبری و ساماندهی چرخ های دستی حمل بار مسافر 2.بهره برداری از فضاها و محل های تبلیغاتی در داخل ترمینال پروازهای داخلی شماره 1 و خارجی شماره 3 و تابلوهای تبلیغاتی جلوی ترمینال پروازهای داخلی 3.استفاده از محل جمع آوری، تفکیک و انتقال زباله های خشک و تر
دریافت اسناد1400-08-01
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرساداره بازرگانی فرودگاه : مشهد - مقابل ترمینال پروازهای خارجی شماره 2 پلاک 106 ساختمان معاونت اقتصادی و بازرگانی
توضیحاتhttps://www.airport.ir