کد آگهی
470
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارفرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد
عنوان آگهیمزایده انجام بخشی از تبلیغات...
شرح آگهیمزایده انجام بخشی از تبلیغات محیطی شهر /اجاره 50 عدد تابلوی پایه بتونی 2*1 متعلق به سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد
دریافت اسناد1400-03-30
شماره تماس038-32276812-13 / داخلی 110
استانچهار محال و بختیاری
آدرسشهرکرد - چهارراه دروازه فارسان، مجتمع لاله طبقه دوم واحد تبلیغات
توضیحاتhttp://www.rrk.ir