کد آگهی
1107
تاریخ انتشار1400-07-26
مزایده گذارشهرداری مرکزی ارومیه
عنوان آگهیمزایده اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پل های عابر پیاده (8 مورد یکجا)
دریافت اسناد1400-07-28
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحات