کد آگهی
1167
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارشهرداری ارومیه
عنوان آگهیمزایده اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی ...
شرح آگهیمزایده اعطاء امتیاز ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای عابر پیاده (به تعداد 8 مورد یکجا)
دریافت اسناد1400-08-24
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحاتhttps://urmia.ir---www.setadiran.ir