کد آگهی
64
تاریخ انتشار1399-12-17
مزایده گذارراه آهن شهری تهران و حومه
عنوان آگهیمزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده ارائه مجوز بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی قطارها (مجموعه شماره دو)
دریافت اسناد1400-01-14
شماره تماسآقای شمس : 64538570
استانتهران
آدرسمحل دریافت اسناد : تهران – خیابان انقلاب اسلامی- تقاطع حافظ – شماره 956 دفتر مرکزی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه – طبقه پنجم – مدیریت امور قراردادها
توضیحاتhttps://metro.tehran.ir/