کد آگهی
1145
تاریخ انتشار1400-08-10
مزایده گذارفرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجازه بهره¬برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده اجازه بهره¬برداری از یک عدد تابلوی تبلیغاتی دو نمایه واقع در خیابان دانشگاه سه راه توحید
دریافت اسناد1400-08-30
شماره تماس031-۳۴۴۸۷۷۵۳-4
استاناصفهان
آدرس اصفهان، میدان قدس، خیابان لاله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب کمیته شهروندی،امور درآمد سازمان
توضیحاتhttps://www.rrk.ir