کد آگهی
820
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارفرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
عنوان آگهیمزایده اجازه بهره¬برداری از تعداد یک عدد تابلوی تبلیغاتی...
شرح آگهیمزایده اجازه بهره¬برداری از تعداد یک عدد تابلوی تبلیغاتی سه وجهی گردان واقع در تقاطع خیابان خرم، شهید اشرفی به متراژ ۱۰۸ متر مربع
دریافت اسناد1400-06-11
شماره تماس031-۳۴۴۸۷۷۵۳-4
استاناصفهان
آدرساصفهان، میدان قدس، خیابان لاله، مقابل ترمینال باقوشخانه، خیابان طبیب اصفهانی، جنب کمیته شهروندی،امور درآمد سازمان
توضیحاتhttp://www.rrk.ir