کد آگهی
1290
تاریخ انتشار1400-09-02
مزایده گذارشهرداری بجنورد
عنوان آگهیمزایده اجاره ۸ عدد بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره ۸ عدد بیلبورد
دریافت اسناد
شماره تماس۰۵۸۳۲۲۲۲۱۱۰
استانخراسان شمالی
آدرس بجنورد بلوار دولت
توضیحاتhttps://www.rrk.ir--- www.setadiran.ir