کد آگهی
1298
تاریخ انتشار1400-09-08
مزایده گذارشهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده : اجاره 6 مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : اجاره 6 مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس07633753418
استانهرمزگان
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir