کد آگهی
1297
تاریخ انتشار1400-09-08
مزایده گذارشهرداری بندرعباس
عنوان آگهیمزایده اجاره 6 مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 6 مورد غرفه و تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-11
شماره تماس07633753418
استانهرمزگان
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات