کد آگهی
1312
تاریخ انتشار1400-09-10
مزایده گذارشرکت سورنا
عنوان آگهی مزایده اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده اجاره 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی بیمارستان چمران
دریافت اسناد
شماره تماس 09126463968
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttps://rahnama.com