کد آگهی
149
تاریخ انتشار1400-01-16
مزایده گذارشهرداری آران و بیدگل
عنوان آگهیمزایده اجاره 65 عدد استند و 12 عدد بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره 65 عدد استند و 12 عدد بیلبورد و 13 بیلبورد در محل پل عابر پیاده
دریافت اسناد1400-01-26
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسشهرداری آران و بیدگل
توضیحات