کد آگهی
192
تاریخ انتشار1400-01-24
مزایده گذارشهرداری آران و بیدگل
عنوان آگهیمزایده اجاره 65 عدد استند
شرح آگهیمزایده اجاره 65 عدد استند ،12 عدد بیلبورد و 13 عدد بیلبورد در محل پل عابر پیاده در سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسشهرداری آران و بیدگل
توضیحات