کد آگهی
309
تاریخ انتشار1400-02-08
مزایده گذارشهرداری آران و بیدگل
عنوان آگهیمزایده اجاره 65 استند - 12 عد بیلبورد
شرح آگهیمزایده اجاره 65 استند - 12 عد بیلبورد و 13 عدد بیلبورد در محل عابر پیاده در سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسشهرداری آران و بیدگل
توضیحات