کد آگهی
1247
تاریخ انتشار1400-08-30
مزایده گذارشهرداری رستم کلا استان مازندران
عنوان آگهیمزایده اجاره 5 عدد تابلو
شرح آگهیمزایده اجاره 5 عدد تابلو به ابعاد 3 در 5 واقع در بلوار سراسری
دریافت اسناد1400-09-04
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات